Zaznacz stronę

Technologia przewiertów sterowanych pozwala skutecznie zainstalować rurociągi które są zlokalizowane pod drogami, rzekami, torowiskami, chodnikami czy rowami. W terenie miejskim lub mocno zurbanizowanym metodologia przewiertów sterowanych jest znacznie szybsza i niejednokrotnie tańsza od tradycyjnej metody odkrywkowej. Wykonanie przewiertu podzielone jest na trzy etapy.

Etap 1 to wykonanie przewiertu pilotażowego zgodnie z projektem lub ustaleniami z klientem. Podczas przewiertu pilotażowego dzięki specjalistycznemu systemowi lokalizacji mamy dokładną informację w którym miejscu oraz na jakiej głębokości mamy przewiert. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko uszkodzenia obecnie istniejących mediów podziemnych ( energetyki, sieci wod-kan czy gazu ).

Etap 2 rozpoczynamy od założenia odpowiedniego rozwiertaka do rozwiercenia otworu pod rurę. Rozwiertak jest zawsze większy od średnicy wciąganej rury. Przy rozwiercaniu należy pamiętać by dobrze obliczyć odległości od innych mediów jakie są w ziemi by podczas wciągania rury ich nie uszkodzić.

Etap 3 to wciągniecie rury rozwierconym otworem. W tym etapie przewiert zakańczamy wciągając zakładany odcinek rury. Po wciągnięciu rury należy usunąć płuczkę bentonitową z wykopów.